2 januari 2021

Veiligheid

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Veiligheid
Urethaan??
Vorige week moest ik een verf onderzoeken, die o.a. uit Urethaan bestaat, bij 120 en 140 graden…(niet in de zuurkast)
de probleem is, dat ik niet wist hoe gevaarlijk de stof is..dus ik was gewoon blootgesteld aan giftige gassen die uit kunnen verdampen..
Ik kan me goed herinneren dat er wel iets aan het verdampen was, dus dan heb ik het ingeademd..

wat moet ik nu doen?? en nogmaals, het is maar 1 keer gebeurd…

Lees meer……………..

Met 20 wees groetjes zul je er wel niet komen denk ik. Uit je vraag begrijp ik dat je waarschijnlijk wel een zuurkast tot je beschikking had. 


Tsja, een beetje dom is het wel………. Ik mag toch aannemen dat je wel een beetje van de veiligheid risico’s afweet. Heb je ook nog gedacht aan de brand gevaarlijkheid? Want dat komt natuurlijk met dergelijke temperaturen ook om de hoek kijken. Maar ik kan je tamelijk gerust stellen. Het blijkt uit verschillende rapporten dat het hoofdzakelijk allergische reacties kan oproepen. Natuurlijk is beter om helemaal geen vreemde stoffen binnen te krijgen, maar goed het is al gebeurd. Aangezien jij blijkbaar geen reactie direct hebt gekregen zal het allemaal wel loslopen. 


Maar ik wil toch op je hart drukken om zulke proeven in de toekomst in wat gecontroleerde omgeving te laten gebeuren. De tijd van de alchemisten is voorbij, en hoeven geen held meer te spelen. Kijk ook nog op de links hier onder, ze bevatten veel goede tips betreft allerlei zaken.


 


Milieu centraal


Arbo bondgenoten


Denk veilig kies veilig


Achmea gezondheid


Hieronder nog wat tips


  • Voorkom het inademen van schadelijke dampen en/of brandgevaar door in de buitenlucht te werken of zeer goed te ventileren. Het brand en explosiegevaar is verre van denkbeeldig: bij een te hoge dampconcentratie kan het omzetten van een lichtschakelaar door het ontstaan van een vonk al genoeg zijn om brand of ontploffing te veroorzaken. Ook roken of een waakvlam kan explosie veroorzaken. Denk hierbij ook als je aan het tanken bent, de dampen die uit de tank komen zijn uiterst brandbaar. Door een mobiele telefoon, of statische elektriciteit kan makkelijk brand ontstaan. Dit laatste kan gebeuren als je de uitstapt, door de bekleding van je stoel wordt je zelf opgeladen. Zodra je dan het tank pistool wilt pakken slaat vlak voor je hem aanraakt een vonk over. Beste is dan ook om tijdens het tanken te blijven staan naast de auto tot de tank vol is. 

 • Draag een veiligheidsbril en vloeistofdichte handschoenen, die bovendien tegen de inwerking van de stof waarmee men werkt, bestand zijn, als dat maar even nodig is.

 • Houd gevaarlijke stoffen buiten het bereik van kinderen en berg ze ergens hoog achter slot en grendel weg.

 • Verzorg ook kleine verwondingen onmiddellijk.

 • Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen op de verpakking. Daarbij kunt u bepaalde symbolen tegenkomen die de aard en de mate van gevaar aanduiden.

 • Gebruik voor “losse” gevaarlijke stoffen kunststof flessen. Die kunnen niet breken.

 • Spoel restanten nooit door de gootsteen. Daarmee helpt u om onnodige milieuschade te voorkomen.

 • Trichlooretheen (tri), perchlooretheen (per) en afbijtmiddelen geven weliswaar onbrandbare, maar voor de gezondheid zeer schadelijke dampen af.

 • De dampen van benzine, terpentine en alcohol zijn minder schadelijk, maar zeer brandbaar. Bovendien verdampen deze stoffen zeer snel. Gemengd met lucht geven ze een explosief mengsel. Een ingeschakeld elektrisch apparaat (een koffiezetter bijvoorbeeld) kan zo’n mengsel al laten ontploffen.

 • Bestrijdingsmiddelen tegen insecten en onkruid zijn altijd min of meer schadelijk voor de gezondheid, daarmee moet dus voorzichtig worden omgesprongen.

 • Afbijtmiddelen en gootsteenontstoppers zijn agressief: ze tasten onmiddellijk huid en ogen aan bij aanraking. Pas daarom op voor spatten. Komen ze toch in contact met huid of ogen, spoel dan zo snel mogelijk met heel veel .

  Martin