1 januari 2021

Hoe voorkom je electolyse bij een stalen boot?

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Er is om onduidelijke redenen veel electrolyse ontstaan bij onze stalen boot.
Nu de boot tijdens de winter in de stalling ligt hebben we gezien dat de verf loslaat. (primocon). Er zijn al 6 zinkanodes gemonteerd.
Wat kunnen we doen om deze electrolyse tegen te gaan?


Antw.: Als de boot hoofdzakelijk op zoet vaart, is het verstandiger om aluminium-anoden in plaats van gewone zink-anoden te gebruiken. Omdat aluminium een hoger potentiaal-verschil heeft. Ook gebeurt het soms wel eens dat de anodes een slecht contact hebben met de scheepsromp of andere metalen delen. Voor meer info, kijk op :


 elektrolyse en boten