3 januari 2021

aardmagnetisme

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

ik heb een vraag, weten iemand of de er behalve de nog andere planeten zijn die een magnetisch veld hebben? zo ja ? welke dan ? en hoe sterk zijn die dan ? invergelijking met de aarde?

ALVAST BEDANKT!!!!
ik hoop dat iemand een paar van deze vragen kan beantwoorden.Hallo Robberto, de meeste planeten hebben een magnetisch veld. Onze heeft het sterkste veld. Het magnetisch veld van onze aarde neemt echter steeds verder af en zal binnenkort zelfs wegvallen en daarna omkeren (magnetische omkering van de noord en zuidpool), met alle gevolgen van dien.


Lees snel verder……..


Vijf van de 9 planeten in ons zonnestelsel beschikken over een eigen magnetisch veld. De oorzaken hiervan zijn nogal gevarieerd, zo komt het bij de aarde door stromingen in de vloeibare ijzer-/nikkel kern, bij Jupiter door het stromen van waterstof en helium, en bij Saturnus door zoute oceanen. Het algemene kenmerk bij allen is echter dat er een geleidende vloeistof rondstroomt. Hoe en waarom het magnetisch veld onstaat is niet echt duidelijk. Er zijn wel een aantal factoren die de sterkte van het veld beinvloeden: de rotatiesnelheid is daar ??n van, alsmede de vloeibaar en geleidend in de kern.


Het bezitten van een magnetische veld heeft een grote invloed op een planeet. De zon (en elke andere ster) stoot constant een grote hoeveelheid geladen deeltjes (electromagnetische straling (photonen); heet plasma (electronen, protonen en andere ionen) uit [de zonnewind]. Normaal gesproken zouden deze rechtstreeks op een planeet terecht komen, maar door de aanwezigheid van magnetische velden worden ze afgebogen langs de veldlijnen, om uiteindelijk bij de polen pas de planeet te raken. Op aarde is dit verschijnsel bekend als het poollicht.Het magnetisch veld van de aarde (magnetosphere) wordt aan de kant van de zon vervormd. Men noemd dit de zonnedruk of magnetische druk. De veldlijnen (zie plaatje) zijn dus niet mooi symetrisch, maar worden vervormd door uitbarstingen van de zon. 


Wetenschappers zijn er vrij zeker van zijn dat sinds de laatste 4000 jaar de sterkte van het veld is gedaald met zo?n 50%. Echter in de laatste 100 jaar is de sterkte afgenomen met maar liefst 5%. Dat laat zien dat de sterkte van het veld sneller afneemt, een soort van versnelling zou je kunnen zeggen. Het magnetische veld van de aarde is dus binnen 1000 jaar tot 0 afgenomen. Het is echter meer waarschijnlijk dat dit proces (veel) sneller zal gaan.


We weten van vroegere omkeringen dat ze zich gemiddeld om de 500.000 jaar voordoen en dat de laatste zo?n 750.000 jaar geleden plaats vond. We beschikken echter niet over gegevens hoe intensief deze omkeringen waren. En dat is nou juist belangrijk, omdat we zonder kennis van de intensiteit ervan in het duister tasten hoe zwak het veld wordt en als consequentie daar van hoe zwak onze magnetosfeer, ons schild, wordt.


***arjen***


 


http://www.astro.rug.nl/~stephan/ao/4.html


http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/MagnetischeOmkering.html


http://www.omroep.nl/teleac/sites/de_planeten/feiten/index.html


http://www-ssc.igpp.ucla.edu/ssc/tutorial/planet_magnetospheres.html  (engels)


http://image.gsfc.nasa.gov/poetry/ask/amag.html   (engels)