5 januari 2021

hoe hoog relatief vochtgehalte

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Graag zou ik willen weten wat een gemiddelde relatieve vochtpercentage moet zijn voor een doorsnee woning?


Antw.: Wat is nou precies “relatieve luchtvochtigheid” ? (Lees meer….)

De lucht om ons heen bevat altijd waterdamp, zowel in een zwembad als in de Sahara. De hoeveelheid damp, gewoonlijk uitgedrukt in grammen per kilogram lucht, wordt ‘absoluut vocht’ genoemd. Deze waarde hangt af van de temperatuur. Hoe warmer het is, hoe meer waterdamp in de lucht aanwezig kan zijn. Bij een dalende temperatuur condenseert de waterdamp en neemt de hoeveelheid ‘absoluut vocht’ dus af.


Voor een prettig binnenklimaat is de relatieve luchtvochtigheid van groot belang. De relatieve luchtvochtigheid  is de verhouding tussen de absolute hoeveelheid waterdamp in de lucht en de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht op dat moment kan bevatten. Dit is een hele mond vol, maar eigenlijk komt het hier op neer: mensen voelen zich het prettigst bij een relatieve luchtvochtigheid die ligt tussen de 50 en 60%.