3 januari 2021

Waarom Kan Een Space Shuttle Zo Moelijk Door De Dampkring?

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik zat Laatst met een vriend van me in discusie over het heelal toen we op de vraag stuiten waarom we een damp kring hadden. We hebben deze vraag opgelost maar de grootste vraag bleef nog waarom je er niet makkelijk doorheen komt met een space shuttle bijvoorbeeld. En als deze te snel gaat verbrand hij dan ook helemaal ?


Lucht bestaat, net als alle andere materie, uit moleculen. Om een lichaam door lucht te verplaatsen moeten we als het ware deze moleculen opzij duwen. Dit veroorzaakt wrijving, en daardoor ontstaat warmte.


Als een shuttle de dampkring binnenkomt ontmoet hij steeds meer luchtmoleculen, hij ondervindt dus steeds meer weerstand, en er wordt dus ook steeds meer warmte opgewekt.


Door de daalsnelheid aan te passen, en door een speciale buitenbekleding, blijft alles beheersbaar. Maar als hij te snel zou gaan zou hij inderdaad helemaal verbranden. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij satellieten die te laag komen, en gelukkig ook met vrijwel alle meteorieten.