2 januari 2021

Kernsplitsing

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Kernsplitsing

Er zijn maar een paar atoomkernen splijtbaar: U235, U233, Pu 239.Pu 240, Pu 242, Pu 241 niet. Ik dacht dat het aan de combinatie atoomnummer en verh. neutronen /protonen lag maar dat verklaart niet alles. Waarom zijn er maar een paar atoomkernen splijtbaar (door langzame neutronen) en alle andere niet.
Afz.: Jacob, 69 jaar
Het heeft met een soort lijm te , ja niet lachen… lees meer…….
 

Zo te zien ben je toch aardig op de hoogte van de elementen. En inderdaad is de een makelijker te splijten dan de ander. Het heeft te maken of de binding tussen de protonen en neutronen. Alle protonen in de kern zijn positief geladen, en zouden dus eigenlijk zo snel mogelijk uit elkaar willen  vallen. Knip maar eens een stukje teflon tape af, vouw dit samen. En houdt het dan vast op het punt van de vouw. Haal het door je duim en wijsvinger, eventueel een paar keer. En zie dat de stukjes elkaar afstoten. Dit zou eigenlijk ook met de kern gebeuren met al deze protonen. Maar daar komen de neutronen om de hoek kijken. Neutronen, het woord zegt het eigenlijk al. Houden de protonen bijeen. Ze fungeren als een soort lijm zeg maar. Vandaar het voor woord.


Je weet dat je de kern kan beschrijven in getallen, U 236 betekend dat er 236 deeltjes in de kern zitten. U staat voor uranium (element) het is nummer 92 op de lijst van elementen. 92 protonen in de kern, en de rest zijn neutronen 144 stuks. 92+144= 236 Dit atoom is dus lekker stabiel van kern. Je raad het al, bij Uraninium 235 ontbreekt een neutron.  235-92=143 terwijl het aantal protonen gelijk is. Deze kern is niet zo stabiel, en is daarom makkelijker te splijten. Het zou wel te splijten zijn in een deeltjes versneller, maar ja om er een te splijten kost dat een beetje veel.


Door een langzaam neutron te gebruiken wordt de makelijker overgedragen aan het atoom, en splijt daardoor makkelijker. Als hij te snel gaat, wordt hij gewoon afgekaatst. De energie die gunstig is : 0,025 ElektronVolt. Als de energie hoger is, worden de atomen alleen maar aangeslagen en vervallen ze in hun oude rust toestand onder de uitstraling van gamma straling. Door nu tussen de splijtstaven te laten, worden de neutronen voldoende afgeremd. Dit kan ook zwaar water zijn. Gemiddelde tocht door het water voor de te bereiken snelheid is ongeveer 12 cm.


Ik hoop dat dit je vraag voldoende beantwoord.  Zal kijken of ik later in de week nog een animatie kan maken.


Martin

Als je op het plaatje klikt zie je het eerste begin van een kernsplijting.


H2-bommen


neutronen bom?


Manhatten project    Wikipedia    www.manhattenproject.com(Klik op plaatje.)