2 januari 2021

foutje ? Toerental van diesel lager dan dat van benzine

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

ik weet niet hoe of wie ik moet contacteren voor dit euvel maar ik las net het artikel ‘waarom is het toerental van diesel lager dan dat van benzine’ De hele opzet en dus uitleg over het verschil in toerental in volledig fout! Een dieselmotor draait niet minder toeren omdat hij zwaarder is! De oorzaak ligt in de tragere verbranding van de diesel! Bouwt men een diesel die even licht is als een bezine kan deze NIET evenveel toeren halen. Door de tragere zelfontbranding verbranding van diesel zal men op ‘hogere’ toerentallen het inspuitmoment moeten vervroegen. Men kan natuurlijk niet onneindig vervroegen, de diesel zal door het niet meer volledig verbranden van de diesel door het hoge toerental de rookgrens overschrijden en kan niet meer in toerental stijgen!!! Niets te dus met de bouw van de motor, toch relatief gezien niet! De bouw moet zwaarder omdat de verbranding ongecontroleert is, de warmte moet bijgehouden worden en niet afgegeven zoals bij benzine, en om de dieselklop te verbergen.
Gelieve dit aan te passen indien mogelijk? kristof verpporten

Zou het ook zo kunnen zijn, lees meer…….

Nou branden zal het hoor, dat is niet de reden. Het is wel degelijk dat de enorme krachten die op de onderdelen werken een zekere begrenzing geven. Het is zelfs zo dat een diesel motor begrenst is in het toerental. Zonder deze begrenzing zou hij gemakkelijk net zo snel draaien als een benzine motor. Echter niet voor lang. De oorzaak ligt hem in het feit dat dieselmotoren steeds met een luchtoverschot werken, waardoor de vermogenregeling enkel berust op de hoeveelheid ingespoten brandstof. Indien er hier niet op ingegrepen wordt, gaat de motor stijgen in toerental. zonder begrenzing zou de motor wel in toerental blijven stijgen als je veel gas aan het geven bent. Als je dit niet zou begrenzen, ontploft de motor als het ware onder het geweld. De eerste motor van de heer Diesel is dan ook zo aan zijn einde gekomen. Later na het aanbrengen van allerlei verbeteringen lukte hem het wel. Deze liep trouwens op noten olie. Ook hebben ze nog kolen stof gebruikt, maar dit ging niet zo makkelijk.

Diesel bevat ook een hogere verbrandingswaarde dan benzine. En wat dacht je van vliegtuig turbine’s. Hier gaat toch een aardige luchtstroom doorheen. Je zult zeggen wat heeft dat met diesel te maken. Heel veel, Jet A1 is een soort veredelde diesel. Maar dan veel schoner, en iets lichter product. Ook dit vlammetje blijft goed branden.

Nog een ander heel belangrijk punt is: De diesel olie wordt ingespoten onder druk bij de moderne motoren. Zodra dit gebeurt ontploft de diesel nevel in een keer. Diesel heeft namelijk geen vlamfront. Zodra de juiste druk en temperatuur is bereikt is het boem. Dus alle deeltjes ontploffen ineens. Dit was ook al het geval bij de oude motoren, maar dan moest eerst de zuiger het mengsel nog samen persen. Maar ook in dit geval, de kritische druk is bereikt, en alle diesel ontbrand in 1 keer.

Maar ik ben blij dat er mensen meelezen, en niet alles voor zoete koek aan nemen.

Martin