2 januari 2021

Alternatieve energie

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

We zijn al een enorme tijd afhankelijk van olie, kolen en gas, met fatsoenlijk naar alternatieven moet er toch op korte termijn antwoorden komen bv relatief goedkoop autorijden op waterstof, verkregen door zonnecellen op onze daken of achtertuin?
Ik snap der gewoon niks van dat er zo weinig nieuws is op dat terrein .
Kennen we in onze tijd dan geen Einsteins?
Tevens een enorme opzwieper voor alle economiën.
Groeten
Ton Breukers

Antw.: Juist nu, in onze tijd zijn er ontzettend veel "Einsteins". Er zijn zoveel innovaties en ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energiebronnen. Maar uiteindelijk gaat het om het geld……(Lees meer…..)

Er wordt al behoorlijk geïnvesteerd in alternatieve energie. Het enige nadeel hieraan is, dat deze installaties behoorlijk duur zijn. Neem het voorbeeld van een windmolen. Deze investering is niet echt rendabel als men puur naar het economische gedeelte kijkt. Een ander verhaal is bijvoorbeeld het stoken op hout. Een beetje redelijke houtgestookte cv-installatie voor particulier gebruik kost compleet met automatische invoer en elektronica ca € 20.000. Een normale op houtblokken gestookte installatie kan zelfs voor gewone huishoudens al snel uit. Een besparing vantussen de € 400,- en € 500,- per 1000 m³ aardgas is al snel mogelijk. Vooral bij groter gasverbruik kan een houtgestookte cv-installatie een uitstekend alternatief zijn. Kijk voor de mogelijkheden eens op : www.d-tec-t.nl .

De biomassa is ook in opkomst. Hierboven is een houtshredder in actie te zien. Deze machines van sloophout en/of stamhout snippers en chips die gebruikt kunnen worden in de biomassa-centrales. De investeringen in "groene energie" zijn behoorlijk groot. Een ander goed alternatief is de geothermische energie. Hierbij maakt men gebruik van de warmte in onze aardkorst.

Maar ook hier zijn de investeringen vrij hoog. Hierbij komt ook nog dat onze eigen regering een stevige vinger in de pap wil houden. Voor elke liter brandstof die verkocht wordt ontvangt nederland een behoorlijk aandeel in de staatskas. Bij alternatieve energie is dat aandeel moeilijk te controleren. Er zal dan een soort heffing ingevoerd worden over de totale hoeveelheid capaciteit in kW/h die iemand in huis heeft.

Als we alleen kijken naar de elektriciteitsproductie zien we het volgende:

 

 

Type

Voordelen

Nadelen

Status

Perspectief

herbruikbare energiebronnen

    

kernsplitsing

grote hoeveelheden energie kunnen worden opgewekt met een klein beetje splijtstof.

mogelijke milieu-verontreiniging door radioactief afval; radioactiviteit door kerncentrale ongelukken; hoge kosten

genereert 17% van de elektriciteits-productie

Afnemend belang vanwege hoge kosten en andere problemen

kernfusie

grote hoeveelheden energie kunnen worden opgewekt uit minieme hoeveelheden dat overvloedig (praktisch ongelimiteerd) aanwezig is.

Zal nog vele jaren onderzoek vergen voordat het beschikbaar komt

onder ontwikkeling

mogelijk de toekomst voor de elektriciteits-productie

–Fossiele brandstoffen

    

kolen

goedkoop beschikbaar

hoge zwaveldioxide en broeikas gassen uitstoot

genereert 37% van de elektriciteits-productie

bekende voorraad slechts toereikend voor 200 jaar

olie

veelzijdige gebruiks-mogelijkheden; als vloeistof kan het gemakkelijker worden getransporteerd dan kolen

olievervuiling op zee dood zeeleven; hoge uitstoot broeikasgassen

genereert 9%van de elektriciteits-productie

bekende voorraden slechts toereikend voor 45 jaar

aardgas

Minst verontreinigende natuurlijke brandstof (laagste uitstoot van broeikasgassen)

moeilijker op te slaan

genereert 16% van de elektriciteits-productie

bekende voorraad slechts toereikend voor 65 jaar

herbruikbare energiebronnen

    

waterkracht

schone en efficiënte energiebron die gebruikt maakt van krachten

dammen zijn kostbaar om te bouwen en veroorzaken grote veranderingen in de natuurlijke omgeving; lokale ecosystemen worden verwoest

genereert 96% van alle energie uit herbruikbare bronnen

beste locaties in de geïndustrialiseerde wereld zijn al in gebruik; grote investeringen nodig in ontwikkelings-landen.

zonnewarmte

onuitputtelijke energiebron

ontwikkeling van betere energie-opslag-mogelijkheden nodig; hoge kapitaals-investeringen nodig; weersafhankelijk; door geringe efficientie van is een groot oppervlakte nodig

nog weinig toegepast

grote potentie door overvloedige beschikbaarheid

windkracht

schone en overvloedig aanwezige energiebron die gebruikt maakt van natuur krachten

niet overal is er een constante harde wind; "windparken" nemen veel landoppervlakte in beslag; lawaaivervuiling

genereert 11duizend Megawatt aan elektriciteit wereldwijd in 1998

groeiend belang maar alleen toepasbaar in gebieden met sterke wind en voldoende ruimte om windparken te bouwen

biomassa

planten kunnen naar behoefte worden verbouwd

vereist grote hoeveelheden land, en (kunst)mest om gewassen te verbouwen; verbruikt land dat ook voor de voedselvoorziening is te gebruiken

nog weinig toegepast

onduidelijk

geothermische energie

schone energiebron die gebruik maakt van natuurkrachten

er is maar een beperkt aantal plaatsen waar geothermische energie kan worden benut

nog weinig toegepast

onduidelijk

getijden en thermische energie van oceanen

schone energiebron die gebruik maakt van natuurkrachten

beperkt aantal geschikte kusten

nog weinig toegepast

onduidelijk

 

Ofschoon iedere energiebron zijn voor en nadelen heeft is er meestal een die economisch gezien een overheersende rol speelt. De energiebronnen die het beste doen zijn die waarmee op goedkope wijze elektriciteit kan worden geproduceerd, op een veilige manier en zonder vervuiling te veroorzaken. Daar kernsplijting hierbij tot nu toe heeft gefaald is het zeer waarschijnlijk dat zijn rol zal worden overgenomen door andere energiebronnen, in het bijzonder de herbruikbare vormen. De volgende tabel geeft een overzicht van de verwachte rol van de belangrijkste energiebronnen in de toekomst.

 

(Bron:

 

De verwachting is dat kernfusie en waterstof in de toekomst de belangrijkste energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit zullen worden. Natuurlijk zullen door andere "Einsteins" bijvoorbeeld zonnencellen en andere energieopwekkers dusdanig verbeterd worden zodat het rendement hiervan ook echt economisch aantrekkelijk wordt.

Kijken we naar brandstoffen t.b.v. onze autootjes en andere transportmiddelen dan zal ook waterstof hier een belangrijke rol in gaan spelen.

Op deze site is enorm veel te vinden over alternatieve- energie. Gebruik de zoekoptie met bijvoorbeeld de woorden zonne energie enz.  

Energy Information Administration,
International Energy Outlook 1999,

http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo99/home.html)