31 december 2020

arbeid, energie en vermogen

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

een bal van 0.100 kg wordt verticaal naar beneden geworpen van een hoogte van 2 meter met een beginsnelheid van 2m/s.
Hij botst tegen de grond en springt dan terug omhoog tot een hoogte van 1,80 m

Hoe groot is de aanvangsenergie van de bal?
ik zou zeggen dat E kin = 0
dus 0 = 1/2 * m *v? = (1/2)*0,100*4 = 0,2
toch moet ik als antwoord uitkomen 2,16 Joule
kunnen jullie me zeggen wat ik verkeerd doe ?
klopt het dat de kinetische bij het beschreven verschijnsel gaat toenmen in waarde en de potentiele energie gaat afnemen in waarde?
ik weet dan ook niet hoe ik moet berekenen hoeveel energie er nu net is verloren gegaan bij de botsing…
hopelijk kunnen jullie me helpen!

Nicky DillenDe aanvangsenergie is de som van de kinetische (snelheids) energie [1/2 * m *v?] + de potentiele (hoogte) energie [ m.g.h] = 0,2 + (0,1 . 9,8 . 2). Op het moment dat de bal precies op het hoogste punt is bij het terug stuiten, heeft hij geen snelheidsenergie meer, maar alleen hoogte (ofwel potentiele) energie.


***arjen***