3 januari 2021

Ontleden van water in zuurstof

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Wat voor experimenten zijn er te bedenken met het ontleden van in en waterstof?  


 Een mogelijkheid is het toestel van Hoffmann. Andere experimenten zijn een beetje moeilijk uitvoerbaar in een standaard lab. Zo valt water ook boven ca. 2100 graden uiteen in waterstof en zuurstof (dit verschijnsel zie je bij metaalbranden die je blust met water), maar het verbind zich ook gelijk en is dus moeilijk te scheiden in de afzonderlijke stoffen.


***arjen***