5 januari 2021

pseudo allergische reactie

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik heb een vraag over de pseudo allergische reaktie veroorzaakt door histamine. In een antwoord van u op de vraag over hoe tonijn histamine maakt, wordt vermeld dat de symptomen van de pseudo allergische reaktie sterk kunnen gelijken op een anafylactische reactie. Nu is mijn vraag: gelijken ze alleen op een anafylactische reactie of is het een anafylactische reactie. M.a.w. is deze pseudo allergische reactie mogelijk net zo gevaarlijk als een allergische reactie??

Gelukkig had iemand anders daar al een antwoord op. Lees meer…..

 

PSEUDO ALLERGIE


Daarbij zijn de verschijnselen dezelfde als bij allergie. Men heeft dus dezelfde ziektebeelden: astma, hooikoorts, netelkoorts, shock?


Zoals bij allergie worden die verschijnselen verwekt door een stof, die ook hier van buiten het lichaam komt. Bij allergie noemen we dat een “allergeen” en zijn dat eiwitten van pollen, huisstofmijt? terwijl het hier een groep specifieke stoffen zijn, “uitlokkende factoren”.


1. Gelijkaardige symptomen als allergie
2. Uitlokkende factor van buiten het lichaam
 
– Additieven:
 

< kleurstoffen
 

< bewaarmiddelen
 

– Geneesmiddelen:
 

< NSAIG
 

< lokale anesthetica
 

– Radiologische ContrastMedia (RCM)
 

– Natuurlijke stoffen in de voeding
 

< tyramine, phenylethylamine
 

< crustacee?n, tomaten, aardbeien?
3. Geen immunologisch mechanisme

 

De kleurstoffen zijn niet de eenvoudige gewone kleurstoffen zoals ijzer-oxide, caroteen? , maar wel de aromatisch zoals tartrazine bijvoorbeeld die in geneesmiddelen en voeding gebruikt worden.
Een van de belangrijkste bewaarmiddelen is benzo?zuur die men in de voeding tegenkomt.
De geneesmiddelen zijn vooral de aspirine-achtige middelen genoemd de NSAIG = Niet Steroidale Anti Inflammatoire Geneesmiddelen of ontstekingwerende middelen zonder cortisone, die we allen gebruiken tegen pijn, koorts, ontsteking.
De lokale anesthetica zijn deze die bij de tandarts gebruikt worden of bij een wondhechting.
Het gaat om die contraststoffen die ingespoten worden bij r?ntgenopname van organen als nieren?
Ik zal vandaag voedsel allergie bespreken en dat deel van de pseudo allergie?n dat verwekt wordt door stoffen in de voeding als kleurstoffen en bewaarmiddelen, en door afbraakproducten van eiwitten als tyramine? In elk eiwit, als het oud genoeg is, vindt men tyramine.


Het mechanisme van pseudo allergie is verschillend van dat van allergie: hier zijn de mediatoren er ook maar ze zijn niet geproduceerd door een IgE of ander immuun mechanisme. Men vermoedt dat er verschillende mechanismen zijn maar geen enkel is volledig opgehelderd. Het valt ook regelmatig voor dat iemand een allergie heeft en daarnaast nog een pseudo allergie.


Als iemand histamine produceert door een allergie, zal de histamine die komt van zijn pseudo allergie zich daaraan toevoegen en zal hij heftiger reageren. Als hij daarenboven een histamine intoxicatie oploopt, bijvoorbeeld door het eten van oude , zal hij nog heftiger reageren. Dat zelfde verschijnsel geldt voor alle mediatoren. Men moet het zien als een emmer gevuld met de mediator: als ze vol is, loopt ze over vanwaar ook de mediator moge komen.


Overgenomen uit: pandora.be