Aardmagnetisme, schatzoekers op het verkeerde pad

Polly Translate

er zijn veel schatzoekers geweest die uit log boeken geprobeerd hebben via compas cordinaten een schat te vinden maaar niks hebben gevonden.
is het dan niet een beetje logisch dat dat niet lukt omdat de plus en min polen van de zich zo nu en dan verplaatsen tenminste dat had ik laatst gehoord dat die zo nu en dan helemaal om keren.
en dan wou ik direkt weten of er al een metode bestaad om te berekenen hoe de polen 500 jaar geleden stonden?Antw.: Het aardmagnetisch veld verandert om de zoveel tijd en het wordt ook steeds zwakker. (Lees meer….)

Het aadmagnetisch veld neemt met 5 procent per eeuw af, hetgeen angstig snel is, omdat het op die manier omstreeks het jaar 4000 tot een minimum zal zijn teruggebracht. Pas enkele duizenden jaren later zal de dynamo van de aarde zich langzaam herstellen. Dan ontstaat een nieuw veld, nu echter met de noord- en zuidpool onderling verwisseld. De kompassen zullen dan naar het zuiden wijzen in plaats van het noorden.
Op zichzelf is dit niets bijzonders. De ondergaat elke 22 jaar zo?n ompoling; en met de aarde is het de laatste 4 miljoen jaar als 16 keer gebeurd. De laatste keer 730.000 jaar geleden. Misschien is het niet toevallig dat uigerekend toen onze aapachtige voorouders zich zo snel tot echte menselijke verder ontwikkelden. Onderzoekingen wijzen namelijk uit dat sommige diersoorten overgevoelig zijn voor het uitvallen van het beschermende magneetveld. Men verwacht daarom dat zich ook in de loop van de komende duizenden jaren vele mutaties (sprongsgewijze veranderingen in de levensvormen) zullen voordoen, vooral als het herstel van de aarddynamo lang duurt. We kunnen echter met geen mogelijkheid voorspellen hoeveel tijd dit hele proces in beslag gaat nemen. In het ergste geval zal de nagenoeg vrij binnendringende zonnewind niet alleen over de hele wereld het klimaat danig in de war schoppen, maar ons ook blootstellen aan een bombardement van deeltjes met griezelig hoge snelheden. (zonnewind)

Het is de vraag of de menselijke soort dat normaal zal overleven. Gelukkig hebben we nog tijd om er iets op te vinden. Tegen die tijd beschikken we ongetwijfeld over fabelachtige technische mogelijkheden. Het is denkbaar dat hele steden met reusachtige magnetische beschermingsschilden worden overkoepeld. Of we gaan gewoon ondergronds of onderzees wonen. Maar misschien loopt het allemaal zo?n vaart niet en houdt de aarde nog genoeg magnetisch veld over. In dat geval zullen onze nakomelingen in de zoveelste graad kunnen rekenen op een fantastische vertoning van poollicht, en dat zal dan niet alleen meer aan de polen zijn te zien!


 Zie ook : https://www.natuurwetenschappen.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=1049


Om nu terug te komen op jouw vraag, er bestaat geen methode om uit te rekenen hoe de polen in een bepaalde tijd zullen staan. 500 jaar geleden zoals in jouw vraag was het precies hetzelfde als nu. was noordpool en zuidpool was zuidpool. En trouwens, men rekende geen co?rdinaten uit aan de hand van het toenmalige kompas.


Bronnen en links:


http://www.kennislink.nl/web/show