1 januari 2021

wisselstroom weerstand

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

De wet van Ohm ken ik. R=U/I
Leuk voor gelijkstroom maar…
Nu heb ik een zaagbank van 1000W 230V~ met een nominaalstroom van ca. 4 Amp.

R=U/I zou zijn 230/4 = 57Ohm zijn.
Als ik meet, dan krijg ik echter 5 Ohm.
Vanwaar dat grote verschil ?
Weet iemand hier een formule voor ?

Hallo Elco, overal zijn formules voor, dus ook voor wisselstroom. Je hebt dus al geconstateerd dat bij wisselstroom kennelijk andere wetten voor de weerstand gelden dan bij gelijkstroom. Het maakt inderdaad nogal wat verschil of je eenzelfde spoel (electromotor/ trafo e.d.) aansluit op wisselstroom of gelijkstroom. De wisselstroomweerstand (of impedantie in vaktaal) is meestal veel groter dan de ohmse weerstand.


Lees verder …………….Voor deze zogenaamde impedantie gebruikt men de letter Z; en de formule van ohm wordt dan Z = U/I. Zonder het zelf te weten heb je dus de impedantie al uitgerekend (57Ω). De formule van Ohm is dus hetzelfde gebleven, alleen voor wisselstroom is de weerstand in een spoel groter en gebruiken we het symbool Z  i.p.v. R.


Een spoel heeft een zelfinductie co?fici?nt (L) die uitgedrukt wordt in Henry ( 1H = 1 Volt.seconde/Ampere). De inductieve reactantie [XL](weestand) die dit opleverd = ω.L.  De hoeksnelheid ω = 2.pi.frequentie dus wordt de weerstand t.g.v. de inductie 2.pi.f.L. [[[Als je op de eenheden let zie je dat dit ook Ω zijn, immers 2 en pi {3,1415} zijn constanten en frequentie heeft als eenheid {1/sec}–>Dus 2.pi.f.L = 1/sec . Volt.sec/Amepere = Volt/ Amp –en V/A = Ω net zoals bij de gewone wet van Ohm]]]


Je ziet dus dat de reactantie afhangt van de frequentie van de spanning. Een electromotor of trafo in Amerika, waar het lichtnet een frequentie heeft van 60 Hz, heeft dus een hogere weerstand dan wanneer je hem aansluit op het lichtnet hier. De totale impedantie Z van een spoel is uit te rekenen met de formule Z? = XL? + R?  ofwel Z = XL? + R? .  In jou geval zou je dus de XL uit kunnen rekenen, omdat de Z (57Ω) en de R (5Ω) bekend zijn.


***arjen***