31 december 2020

verbrandingswaarde van (vergelijkende studie)

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik ben op zoek naar een vergelijkende studie (tabel) van de energiewaarde tussen verschillende brandstoffen (zeker vergelijk tussen aardgas met stookolie) Lees verder….


Aardgas (Slochteren) 32MJ/m3
benzine43MJ/kg
dieselolie42,5MJ/kg
papier13,5MJ/kg
hout (vers)10,5MJ/kg
hout (droog)15MJ/kg
turf11–17MJ/kg
bruinkool15 – 20MJ/kg
steenkool30 – 32MJ/kg

Aardgas kan ook hogere verbrandingswaarden hebben, afhankelijk van de verhouding methaan – ethaan en inerte gassen zoals stikstof. Zo heeft het hoogcalorische Noors gas heeft een verbrandingswaarde 39 MJ/kg. De benaming aardgas is dus variabel. Om het gas op slochteren kwaliteit te ktijgen wordt aan hoog calorisch gas stikstof toegevoegd. Het geimporteerde hoog calorisch gas zelf wordt voor een groot deel door de industrie gebruikt.


***arjen***