5 januari 2021

James Watt

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly
James Watt

Voor mijn werkje voor school moet ik ook de hele loopbaangeschiedenis van James Watt hebben… vind ik er niets over !
Kunnen jullie mij hiermee helpen?
(Liefst een site in het Nederlands/Vlaams, Danku)

Laat ik het in het Nederlands houden, dat gaat me beter af. Ik heb ook eens even rond gekeken op het net, maar inderdaad het is een beetje weinig allemaal. Wel staat overal geschreven dat hij de stoom machine heeft verbeterd. Maar verder niet veel, het was niet echt een sprankelende . Maar goed, wel veel betekend voor de huidige industrie. Lees meer…..

We zullen het dus verder niet over de techniek hebben, die kun je zoeken boven aan de site.

 

James Watt

1736-1819

De Schot James Watt was de uitvinder van de moderne stoommachine. Hij veranderde en ver beterde reeds bestaande stoom machines zodanig, dat ze echt doelmatig werden. Het is we/zeker dat de industriële revolutie pas goed kon doorzetten, toen hij met zijn werk de noodzakelijke, doeltreffende krachtbron ter beschikking stelde.

James Watt werd op 19 januari 1736 geboren in Woodail, aan de rivier de Clyde in Schotland. Zijn vader was daar scheepsbouwer en -eigenaar. Omdat hij zwak van gezondheid was, kreeg hij zijn eerste onderricht thuis, van zijn moeder. Later ging hij toch nog naar de middelbare school, waar hij vooral in de wiskunde Goede cijfers haalde. Zijn eerste technische kennis vergaarde hij in de werk plaats van zijn vader, waar hij zelf modellen bouwde van objecten als hijskranen. In 1755 ging hij naar Londen, waar hij in de leer ging om instrumentmaker te worden. Twee jaar later keerde hij terug naar Schotland. Hij opende er binnen de Universiteit van Glasgow een werkplaats voor het en repareren van instrumenten. Je moet dan denken aan klokken, simpele mechanische apparaten.

In 1764 kreeg Watt van een klant een stoommachine ter reparatie in zijn werkplaats. Een exemplaar van de machine die in het begin van die eeuw door Newcomen uitgevonden was. James  begreep dat er heelveel verloren ging doordat de zuiger beurtelings verhit en afgekoeld moest worden. Hij ging zoeken naar een andere oplossing. Een jaar later had hij deze helemaal veranderd. Hij liet de stoom niet meer in de cilinder zelf condenseren, maar in een aparte condensatiekamer, die met de cilinder in verbinding stond.

Watt bouwde een demonstratie model van zijn machine, dat hij in 1769 patenteerde als een nieuwe methode om het verbruik van stoom en brandstof te verminderen in stoom machines. Zijn vernieuwing leverde inderdaad een brandstofbesparing op van 75 procent. Zijn machine trok de aandacht van een ingenieur en fabriekseige naar, Matthew Boulton, in Birmingham. Hij kocht een aandeel in Watts patent om de mogelijkheden van diens machine voor zijn fabriek te bekijken.

In 1775 ging hij een compagnonschap met Boulton, de fabriek van hem in Birmingham een grote naam had om de kwaliteit van haar metalen produkten, van munten en knopen tot Sheffield- tafelgerei en zilverwerk. Al gauw werd Watts stoommachine daar ook gemaakt, waarbij ook deze onderneming een grote bloei doormaakte. 

Kort nadat Boulton en James  compagnons waren, namen ze een jonge man in dienst, William Murdock geheten. Met Murdocks hulp legden ze contracten voor het plaatsen van Watts machine in de tin en koper mijnen van Cornwall. Ze vervingen daarbij vele van de oude Newcomen-machines, die daar al 50 jaar hadden gedraaid.

Watt werkte voortdurend aan het verbeteren van zijn machine. Toen Boulton voorzag dat er in de industrie behoefte zou zijn aan een ronddraaiende as in plaats van een zuigerstang die beperkt was tot een heen en weer gaande  beweging, construeerde Watt het mechanisme dat de beweging kon omzetten in een draaiende beweging,  het planeetwiel. Vervolgens ontwikkelde hij de zuig pers-cilinder, waarin de stoom beurtelings aan de beide zijden van de zuiger ingelaten wordt. Daar door werd het vermogen van zijn machine sterk verbeterd. Verder ontwikkelde hij een centrifugaal-regulateur, een onderdeel dat de snelheid van de stoommachine automatisch constant houdt door het regelen van de stoomtoevoer. Verder ontwikkelde Watt ook nog een manometer.

Door de veelzijdige bruikbaarheid en het hoge rendement van Watts stoommachines, vonden ze een enorm aantal verschillende toepassingen toen de industrialisatie hand over hand omhoog ging. Zo werden ze gebruikt in papierfabrieken, de meel vermaling, katoenverwerking, ijzer gieterijen, graanstokerijen en bij de aanleg van kanalen, en havens.  Aan het eind van de 18e eeuw waren er bijna 500 machines gebouwd. James was toen een rijk man. Hij had in 11 jaar 76.000 pond aan rechten op zijn patent ontvangen. De erkenning kwam ook: in 1785 werden hij en Boulton gekozen tot lid van de Royal Society. Nadat James met zijn wat door Europa had gereisd, trok hij zich terug in zijn buitenhuis in Heathfield. Daar werkte hij nog jaren in een zelf gebouwde werkplaats op zolder van zijn woning, waar hij nog verschillende dingen bedacht als; Een machine waarmee borstbeelden en dergelijke beeldhouwwerken nauwkeurig gekopieerd konden worden. Verder nog een kopieer machine, die met behulp van een speciale inkt kopieën maakte. Hij stierf in zijn woning, op 25 augustus 1819. Hij werd begraven naast zijn compagnon, Matthew Boulton, in een kerk vlak bij Birmingham. In de Westminster Abbey in Londen werd een borstbeeld van hem geplaatst. De eenheid van elektrisch arbeidsvermogen, de watt, wordt nog steeds zo genoemd.