4 januari 2021

Wat is stroom

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Wat is ?

Foto Rob van Dijck, Zomerpark.nlKort maar krachtig dit keer, niet alle vragen hoeven lang te zijn om toch een geheel scala aan informatie op te vragen. Stroom is oud. Zo oud als dat er stoffen zijn in het universum welke een zogenaamd "spannings-verschil" hebben, en dan ook nog eens in aanraking komen met elkaar.

het effect ? -> Ontlading, door middel van een STROOM. In de ook wel bliksem genoemd. Wellicht de aanstoot gever van het leven op ? Maar dat is een andere vraag. Lees meer…

Foto : Rob van Dijck <groot-formaat> 

Het spannings verschil tussen 2 gescheiden delen veroorzaakt een reden om een stroom te gaan krijgen. Heel simpel gestelt,. Deel-1 heeft 100 van iets, en Deel-2 heeft 0 van iets. Nu is de natuur heel eerlijk, en ziet dingen graag gelijk verdeeld, oftewel in balans. Wanneer deze 2 delen dus in elkaar in verbinding komen dan zal volgends de natuur wetten een hoeveelheid ‘iets’  van Deel-1 naar Deel-2 proberen te komen. Da’s toch eerlijk van de natuur.

Dat ‘iets’ zijn electronen. Electronen zijn de dragers van atomen (het kleinste onderdeel van een stof) , en soms kunnen atomen deze missen, en soms kunnen atomen er te veel bij zich hebben.

Doordat een atoom er te veel heeft is hij negatief geladen, en als hij er te weinig heeft dan is hij positief geladen. En wanneer hebben we nu een stroom ? Wanneer er electronen van Deel-1 naar Deel-2 stromen, dan spreken we van een stroom. De snelheid/sterkte waarmee dat gebeurd, noemt men Stroom-Sterkte oftewel "Ampere" .

Ampere is dus Stroom-Sterkte, en kan je daarom alleen maar meten als er ook echt stroom loopt. Dit meten doe je met een Ampere-meter. De meeste electronica multi-meters kunnen dit. Denk feitenlijk maar aan een rivier, je kan enkel meten hoe sterk die is door er in te staan.

En wat is spanning dan? Dat is het meetbare verschil tussen de delen 1 en 2. Je kan dit meten zonder dat je de stroom laat lopen, ook weer met een multimeter. Een spanning wordt ook wel POTENTIEEL genoemd. Potentieel is een ander woord voor ‘kunnen’ , er ‘kan’ een stroom gaan lopen welke veroorzaakt wordt door een spannings verschil tussen de delen. Doordat wij bijna altijd stellen dat bij zulke metingen Deel-1 de NUL of AARDE genoemd wordt, en dat deze een waarde 0 heeft zeggen we hier bijna noot dat een batterij een spannings verschil heeft tussen – en + van 1,25 Volt. We zeggen gewoon dat de batterij 1,25 Volt is. 

Meer detail uit leg vind je op deze site door bovenaan de zoekwoorden ‘stroom’ en ‘spanning’ en ‘electriciteit’ te gebruiken.

Of je begint met dit artikel van arjen, en klikt dan weer verder daar:

Natuurwetenschappen.nl – Electronenstroom in stroomkring

Natuurwetenschappen.nl – Wat is het verschil tussen spanning en stroom