31 december 2020

Beton maken voor tuintafelblad

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik wil een tuintafelblad van beton. Echter met specifieke kenmerken.
Het moet een donkere antraciet kleur, waterafstotend glad oppervlak, kleine kiezel struktuur (niet van die grote kiezels die in normale boton zitten) krijgen.
Tevens moet het van een behoorlijke trekte zijn omdat het een overhang krijgt van 80cm L en R met een totaale lengte van 2,85m en 1,1m breed.
Heeft iemand ideeen ?

Ik heet geen Nico, maar misschien wel wat ideen. Lees meer….

Beton bestaat in verschillende sterkten, en kan verschillende soorten kiezels bevatten. In een goede doe het zelf zaak kunnen ze er alles over vertellen. Je kan het beton ook zelf samenstellen. Door zand, kiezels, en cement te mengen. Zie eerst de samenstelling van cement, en de sterkte klassen.


 

De belangrijkste grondstof voor cement is van natuurlijke oorsprong: mergel, een kalkrijk gesteente. De mergel wordt fijngemalen en gemengd met onder andere klei. Door een verhittingsproces (tot 1450 °C) wordt uit dit mengsel portlandcementklinker, kortweg klinker genoemd, vervaardigd. De klinker heeft de vorm van bolletjes, ongeveer ter grootte van knikkers. Deze klinker is de basis voor alle cementsoorten. Andere toegestane grondstoffen volgens de Nederlandse cementnorm NEN 3550 zijn gegranuleerde hoogovenslak, puzzolanen, gebrande leisteen en kalksteen. Dankzij hun chemische samenstelling, die sterk lijkt op die van klinker, kunnen zowel puzzolanen, gebrande leisteen als hoogovenslak positief bijdragen aan de sterkte en dichtheid van mortels en beton. Door het vermalen van de klinker tot uiterst fijne deeltjes ontstaat portlandcement. De combinatie van klinker met een of meerdere voornoemde grondstoffen levert, na mengen en malen, portlandcomposietcement. De combinatie van klinker en hoogovenslak leidt, na mengen en malen, tot hoogovencement. Metselcement wordt vervaardigd door klinker te mengen met kalksteenmeel.

De inspanningen van de Nederlandse cementindustrie zijn er op gericht zo zuinig mogelijk om te gaan met de natuurlijke grondstoffen. Het gebruik van portlandcomposietcement en hoogovencement draagt daaraan bij. Dankzij intensieve researchprogramma’s zijn de bedrijven in staat portlandcomposietcement en hoogovencement te produceren die in veel opzichten gelijkwaardig zijn aan portlandcement. Voor specifieke toepassingen kan er om technische redenen voorkeur bestaan voor een bepaalde cementsoort.

Cement wordt op basis van samenstelling onderverdeeld in een vijftal hoofdsoorten aangeduid met behulp van de letters CEM gevolgd door een Romeins cijfer I t/m V. CEM I staat voor portlandcement. CEM II staat voor samengestelde portlandcementen waarvan bijvoorbeeld portlandcomposietcement (CEM II/B-M) er één is. De letter B geeft het aandeel klinker weer in de samenstelling. Als naast klinker een mengsel van toegestane bestanddelen wordt gebruikt, wordt dit aangegeven met de letter M. Andere mogelijke bestanddelen zijn natuurlijke puzzolanen (P), hoogovenslak (S), vliegas (V), gebrande leisteenas (T) of kalksteen (L). Hoogovencement is een mengsel van portlandcementklinker en gegranuleerde hoogovenslak. Hoogovencement wordt aangeduid door het symbool CEM III gevolgd door de letter A, B of C. Ook hier geven de letters het aandeel klinker weer, welke echter niet overeenkomen met de percentages die gelden voor CEM II. Voorts onderscheidt men puzzolaancement CEM IV en composietcement CEM V, welke echter niet door de Nederlandse cementindustrie verpakt worden geleverd.

Alle cementen worden op basis van sterkteontwikkeling onderverdeeld. De drie sterkteklassen in volgorde van oplopende sterkte-ontwikkeling zijn : 32,5; 42,5 en 52,5. (voorheen sterkteklassen A,B,C.) Dat het cement een voor zijn klasse snelle sterkteontwikkeling heeft, met name in de eerste dagen, leidt men af uit de toevoeging R. Deze R staat voor Rapid.

Metselcement (MC 12,5) is gecertificeerd op basis van de ‘attesteringsgrondslag metselcement’ van februari 1994 (BRL 2603/01).  

Bron:bouwvademecum.nl


Op deze site staan dus veel bijzonderheden. En wat ik al voorstelde, misschien zelf kleine proef objecten maken met verschillende verhoudingen. Om dan het resultaat te zien. Om het geheel te verstevigen (wapenen) zou ik kuiken gaas nemen, versterkt met overlangs betonijzer van zo’n 10 mm. Dit dan om de 10 cm in de lengte. Het vergt een goede voorbereiding, en vergeet niet dat het geheel vrij zwaar kan worden. Bedenk om de kiezels goed te kunnen zien zou je de bovenlaag na uitharding moeten slijpen. Om de zaak te kleuren zou je moeten kijken bij de tegel handel. Hier zijn wel kleurstoffen te koop die ook in voegsels worden gebruikt.

Als alternatief zou je ook watervast multiplex kunnen gebruiken, en daar op een modern mozaiek kunnen maken met natuursteen. Er bestaan ook mozaiek van glas in de mooiste kleuren. Er is op dit gebied heel veel te koop. En het is natuurlijk leuk om te doen. De rand zou je kunnen maken van rvs hoekstaal om het geheel in te sluiten.

Stuur je nog een foto van het resultaat?

Martin