5 januari 2021

Hoe zit dat?

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik ga twee maal in de week naar een fitnesscentrum om wat aan mijn conditie te doen. Maar er is iets waar ik niet goed uitkom. Als ik 10 minuten loop op de loopband met een vermogen van 72 Watt dan leert een eenvoudige rekensom dat ik 10 x 60 x 72 =43200 Ws aan heb geleverd. Omgerekend komt dit neer op 10.32 kCal.
Ga ik daarna op de fiets 30 minuten fietsen met een belasting van 95 Watt dan lever ik aan arbeid 30 x 60 x 95 =171000 Ws ofwel 40.89 kCal.
Maar de displays geven andere waarden aan, bij het wandelen 48 kCal en bij het fietsen 216 kCal. In beide gevallen ongeveer een factor 5 meer. Heeft dit soms iets te met het rendement van de mens en is dat echt zo laag?


Ons menselijk lichaam is technisch gezien een slecht ontworpen machine, en heeft een rendement van gemiddeld ongeveer 20 %. Dat wil zeggen, van alle energie die we er in de vorm van calorieen (kJoule) in stoppen, kan maximaal 25 à 28% omgezet worden in zinvolle arbeid. De rest gaat uiteindelijk als warmte verloren. Het klopt dus wel.

***arjen***