5 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

ik zou graag willen weten hoe het kan dat een vliegtuig van Amsterdam naar Bangkok 10 uur vliegt en de zelfde route terug van Bangkok naar Amsterdam 12.30 uur waar heeft dit verschil mee te .

 


 

Er zijn verschillende oorzaken, waarvan de jetstream de belangrijkste is. Hierdoor wordt de totale vliegtijd altijd langer en de vraag is hoeveel langer.

Lees verder………… 

De jetstream, of ook wel straalstroom genoemd in het nederlands, is een luchtstroming van west naar oost op grote hoogte. En op deze hoogte ook de vliegtuigen. Het voordeel van de wind mee is kleiner dan het nadeel van de wind tegen. Een piloot zal zoveel mogelijk proberen om de luchtstroom tegen te ontwijken, maar is wel gebonden aan vliegroutes en vlieghoogtes zoals opgegeven door de verkeersleiding. Bij wind mee zal hij natuurlijk proberen om juist in de jetstream te komen.

De totale vliegtijd met luchtstoming is een factor [ V² vliegtuig / ( V² vliegtuig – V² wind)] langer.  Dit is eenvoudig te begrijpen met een simpeler voorbeeld. Stel je ben op een stromende rivier aan het roeien. De rivier stroomt met 3 km/uur en jij roeit met 4km/uur. Met de mee, ben je dus in één uur 7 km verder. Nu besluit je om terug te roeien naar het beginpunt. Je verplaatsings snelheid is dan nog maar 1 km/uur [4km/uur – 3 km/uur strroom]. Je bent dus 7 uur onderweg om weer terug te komen. In totaal duurt het roeitochtje dus 8 uur. Het voordeel van de stroom mee duurt korter ( 1 uur) dan het nadeel van de stroom tegen (7 uur). Zonder stroming had je er 14 km / 4 km/uur = 3,5 uur over gedaan, en met stroming een factor:  4² / (4² – 3²) = 16 / (16 – 9 ) = 2,3 langer. En 2,3 * 3,5 = 8 uur.

Je ziet dus dat stroming je altijd tijd kost als je heen en terug wilt. Hoe meer stroming des te langer de totale reis duurt. Dat is in de formule ook te zien, omdat de factor waardoor je deelt steeds kleiner wordt, en de factor zelf steeds groter. Als de lucht of waterstroom bijna net zo groot is als je eigen snelheid, kom je bijna niet meer tegen de stroom in en duurt de reis oneindig lang.

***arjen***