4 januari 2021

wat is nou precies nulput energie

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Nulpunt staat voor de oerbron van energie, een allesomvattend energieveld dat mens en materie(in één woord “ALLES”) met elkaar verbindt.

Allemaal heel leuk…maar wat is er nou zo speciaal aan? (Lees meer voor het vervolg van deze vraag……..)

Wel, laten we even dieper ingaan op het stuk “nulpunt”. “Nulpunt” slaat op de oorspong van alle energie; de bron; de dimensie NUL waar alle andere dimensies uit voorkomen.

Alle frequenties, dimensies en materie komt voort uit deze bron. Het is als het ware de blauwdruk van alles…

Er wordt gezegd dat dit misschien de ontbrekende schakel kan zijn voor het begrip van het “universum”.

Nu blijkt het zelfs mogelijk te zijn om contact te met deze bron. heeft aangetoond dat ons geheugen resoneert met dit veld als we iets zouden herinneren. Ons geheugen moet dus niet vergeleken worden met een harde schijf van een PC waar je op schrijft en ophaalt wat je wilt, maar het werkt dus als een ontvanger en verwerker van informatie. Die geheugen informatie ontvangt hij dusdanig van het nulpunt energie veld.

Ook wordt verondersteld dat helderzienden en waarzeggers de mogelijkheid hebben om op een bepaalde manier contact te maken (resoneren) met deze bron. Alsook bij extreme virtuositeit(Mozart bijvoorbeeld) wordt al eens gespeculeerd dat men ook met deze bron kan communiceren.

Zelfs in de overleveringen van de beschavingen van Atlantis kunnen we ook technieken terugvinden die gebruik maken van deze bron(gebruik bij medische zorg, meditatie, etc…zie boek Atlantis van Shirley Andrews)

Tachyon energie
Tachyon energie is dan de eerste energetische structuur die zich voordoet vanuit de vormeloze structuur van nulpunt energie. Het draagt alle energietrillingen van het universum. Het enige waarin tachyonenergie verschilt van nulpunt energie is dat Tachyon energie een structuur heeft…

Energetisch continuüm
Het energetisch continuüm is de ononderbroken van energie die van onbegrensde nulpuntenergie (de bron) condenseert tot tachyonenergie. De deeltjes in het tachyonenveld zijn nog steeds sneller dan het licht, maar ze hebben vorm. Via het energetisch continuüm worden alle vormen in de wereld waarin wij leven gecreëerd. Het energetisch continuüm reikt van oneindig uitdijende vormloosheid tot de verdichting van de begrensde vorm. Elke levensvorm heeft zijn eigen, individuele energetisch continuüm en is verbonden met het energetisch continuüm van alle andere levensvormen. Zo ontstaat één groot energetisch continuüm: alles is één.

ANTWOORD: Zozo wat een lange vraag of beter gezegd, wat een mooie opvatting. Het is jammer dat wij zoveel medemensen in onze wereld hebben die van alles bedenken en hierover zonder enige vorm van onderzoek een boek over schrijven.

Zo is het ook met zogenaamde helderzienden en waarzeggers. Ze weten niet eens waar ze het over hebben. Jammer genoeg wil de goedgelovige mens dit schijnbaar graag geloven.

Maar goed. Voor ik me ontzettend ga opwinden volgt hier de definitie van NULPUNTSENERGIE:

NULPUNTSENERGIE= DE ENERGIE DIE EEN ATOOM OF MOLECUUL BEZIT BIJ 0 KELVIN (ca. -273 graden Celcius)