1 januari 2021

demiwater

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Kan ik het wat vrijkomt uit de airco gebruiken als demi (gedemineraliseerd) water, bv om de accu’s te vullen??

 


 

De hardheid van water wordt veroorzaakt door bepaalde daarin opgeloste zouten. Dit zijn met name Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+) en Waterstofcarbonaat (HCO3-). In normaal spraakgebruik heeft men het over “kalk” in het water en heeft men last van kalkaanslag aan leidingen en apparatuur. Er zijn verschillende manieren om deze zouten uit het water te halen.

Lees  verder …………….

 De oudste manier is d.m.v. verdampen van water door het te verhitten en het daarna de stoom die onstaat te condenseren in een koeler. Dit is een vrij kostbare methode en wordt daarom heden ten dage niet meer commercieel toegepast. Hetzelfde principe, maar dan met vacuumverdampers wordt nog wel steeds toegepast. Onder vacuum kookt het water eerder, zodat veelal restwarmte in een proces of koelwater van een (scheeps)motor gebruikt kan worden om het water te verdampen. Op deze manier kunnen grote hoeveelheden gedestileerd water worden gemaakt, wat na bewerking ook geschikt is als drinkwater.

Een andere manier, die tegenwoordig veel toegepast wordt is d.m.v. osmose. De osmose elementen zijn meestal uitgevoerd als cilinders, waar aan de buitenkant druk op wordt gezet. In de osmose elementen zitten piepkleine kanaaltjes, waar alleen water door past, en geen andere molekulen zoals zouten. Als de druk aan de buitenkant hoger is dan de zogenaamde osmotische druk ontstaat er een water van buiten naar binnen. Na verloop van tijd slijten de kanaaltjes uit waardoor de zuiverheid steeds verder terugloopt.

 Voor een echt goede en zuivere kwaliteit water heb je een demineralisatie, of kortweg demi, installatie nodig. Deze bestaat uit een kation, anion en een mengbed filter. Dit water wordt dan ook gebruikt voor medische toepassingen en fabrikage van medicijnen e.d. Ook water uit verdampers, wat gebruikt gaat worden voor de proces industrie, gaat eerst nog door een demineralisatie straat met ionenwisselaars. hieronder zie je een mogelijk schema van een dergelijke installatie.

Demi installatie

Een demi straat bestaat uit een drietal tanks waar water doorheen wordt gepompt. Deze tanks zijn gevuld met synthetische kunstharsen (permutieten genoemd) die in staat zijn om ionen uit te wisselen. Het kation filter wisseld de positieve geladen ionen Na+, Ca+ + en Mg+ + uit tegen H+ ionen. De carbonaten worden zo dus omgevormd tot koolzuur (H2CO3) wat in de CO2 toren grotendeels wordt afgezogen. De eventueel aanwezige sulfaten,cloriden en fosfaten worden ook gekoppeld aan een H+ ion en gaan door naar het anion filter. Deze vervangt deze negatief geleden ionen door een OHwaardoor aan het eind dus zuiver water onstaat. Vervolgen gaat het water nog eens door een mixed bed filter, wat een combinatie is van beide voorgaande filters, om de zuiverheid nog verder te verhogen. Zoals bij alle systemen wordt de zuiverheid gemeten in uS/cm, wat een maat is voor de geleidbaarheid.

De positieve ionen (Na+, Ca+ + en Mg+ +) blijven dus achter in het kationfilter en de negatieve ionen (Cl SO4 en CO2etc.) in het anionfilter, zodat deze filters na verloop van tijd verzadigd raken (oplopende geleidbaarheid) en geregenereerd moeten worden. Zoals in het schema aangegeven gebeurt dit met zoutzuur (HCl) voor het kation en met Natronloog (NaOH) voor het anion. Het voordeel bij het gebruik van zoutzuur en natronloog is dat wanneer dat bij elkaar komt er keukenzout (NaCl) en water onstaat. En dit kan gewoon afgevoerd worden in het riool of oppervlaktewater.

De vraag of je condenswater  van een airco kunt gebruiken voor een accu i.p.v. demiwater valt eigenlijk niet te beantwoorden. Het is in ieder geval beter dan leidingwater, want vooral de Ca en Mg zouten verstoren de goede werking van een accu. In het condens water van een airco zitten echter wel alle in de lucht aanwezige vervuilingen zoals b.v. stikstofoxiden, die oplossen in water. Bovendien zul er metaalionen van de aluminium verdamper en vuil en stof in terug kunnen vinden. De vaste bestanddelen zou je er met een (koffie) filter nog wel uit kunnen krijgen, maar voor de opgeloste stoffen gaat dit niet. Het hangt dus een beetje van de plaats van de airco en de toestand van de verdamper af, hoe zuiver het condenswater is. Het heeft dus niet de kwaliteit van demiwater, maar voor een accu is het eventueel wel te gebruiken lijkt mij, al zou het niet mijn voorkeur hebben.

 ***arjen***