behoud van impulsmoment maan aarde

Polly Translate

De getijden (maan invloed op aarde) remmen de aarde, deze verliest impulsmoment (spin neemt af), wegens behoud van impulsmoment aarde maan neemt baanimpulsmoment van de maan toe, als gevolg waarvan de afstand maan aarde geleidelijk toeneemt. Deze verklaring van de maan aarde dynamica vind ik overal op internet. Nergens vind ik echter een artikel waarin het spin impulsmoment van de maan in rekening wordt gebracht. Ik zou me het scenario voor kunnen stellen dat het baanimpulsmoment van de maan gelijk blijft, maar de spin van de maan toeneemt, ook dan is er sprake van behoud van impulsmoment. In mijn scenario wordt weliswaar de huidige synchroniteit tussen de baanomloop en de maanspin verbroken, maar dat wordt op de lange duur hersteld door de getijdeninvloed van de op de maan. Wat is er fout in mijn redenering? Hoe ziet de behoud van impulsmomentwet er dan uit voor twee (stel) gelijke massa’s die om hun gezamenlijke zwaartepunt veld om elkaar heencirkelen en beiden een verschillende spin hebben? Hoe verdelen de verschillende impulsmomenten zich over de spins en baanmoment van de twee lichamen als 1 of beide lichamen geremd worden?

Het is een heel verhaal, misschien kan ik het wat duidelijk maken. Lees meer…..

Ik denk dat je toch een misrekening maakt. Want je spreekt over spin van de maan. Maar de maan heeft geen spin. We zijn zo gewend dat vrijwel alle planeten en manen om ons heen een spin hebben, dat we voor het gemak ook de maan maar een spin meegeven. * (draaien)  De maan staat dus gewoon stil, draait niet een heel klein beetje, maar staat echt geheel stil. Dus de achterkant kunnen we niet zien.

Pas in  7 oktober 1959  maakte de Rusische Luna -3 foto’s van de achterkant van de maan. Je zult zeggen oké, dan staat de maan maar stil. Dat hij niet gaat bewegen heeft volgens mij ook te met het feit dat ze samen een gemeenschappelijk zwaartepunt hebben. De invloed van eb en vloed veroorzaakt ook een af remming van de inderdaad. Aan de ene kant van de aarde ontstaat een bult door de zwaartekracht van de maan. Maar aan de andere kant is er een bult door de draaiing van de aarde. De aarde draait daarbij iets onder de bult van vloed door. Zodat je een verschoven aantrekkingskracht van de aarde maan krijgt. Je kunt die twee resultanten ontbinden, en als uitkomst zal de maan dan van de aarde vandaan bewegen. De moet inderdaad ergens naar toe vloeien.

Beter gezegd, de zwaartekracht die de water bult uitoefent op de maan, zorgt er voor dat de maan niet meer exact het zwaartepunt meer volgt. Maar iets verschoven is van de draai as van de aarde..

Doordat de maan in dezelfde richting om de draait als de aarde om haar as, is deze verplaatsing dus ook in de richting waarin de maan beweegt.

Deze is door de twee vloed en eb bulten dus niet gericht naar het centrum van de Aarde, maar iets meer in de richting waarin de om haar as roteert. De kracht die in de richting van de aarde wijst wordt opgeheven door de centrifugaal kracht die wordt veroorzaakt door de baan beweging van de Maan. De voorwaartse kracht, wordt echter niet gecompenseerd Deze kracht zorgt dus voor een versnelling van de maan in de richting waarin hij al beweegt. De versnelling vergroot het impuls moment in de baan van de maan en zorgt er dus voor dat de maanbaan in de loop van de tijd groter wordt.

Zo zie je dat voorlopig alles mooi in evenwicht is, en de maan zachtjes van ons vandaan beweegt.

Ik hoop dat ik iets heb kunnen wegnemen van je gepieker.

Martin