trillings energie uit schreeuwen (resonantie-frequentie)

Polly Translate

Hoelang zou je moeten schreeuwen om genoeg te produceren om een kopje koffie op te warmen ?

Hoeveel energie zit er in geluid ? En wat is geluid moet je je dan afvragen. Geluid is een trilling, een golfbeweging overgedragen van deeltje naar deeltje, met een beperkte overdracht tussen die deeltjes. Die  vermindering noemen we dan verlies, of demping. Geluid in zijn trillings vorm kan behoorlijk destructief zijn, iedereen kent wel de demonstraties of verhalen met glazen die springen, bruggen die gaan dansen (erasmus brug). Ook de wind kan namelijk die zelfde trilling overbrengen, of zelf marcherende soldaten. Lees meer..

 

Maar terug naar geluid.

Wat is geluid  (wikipedia):

Geluid is het geheel van door het oor waarneembare trillingen. Deze trillingen kunnen zich in de vorm van geluidsgolven door de meeste stoffen voortplanten. Het gedrag van geluid wordt bestudeerd in de wetenschap akoestiek.

Geluid is een wisselende druk in lucht, die zich als een golf voortplant. Meestal bedoelen we hoorbaar geluid. Dat is de ervaring (gevoeld door het oor) van zeer kleine en snelle veranderingen van de luchtdruk, boven en onder een constante waarde. De "constante" waarde is de luchtdruk van de atmosfeer (ongeveer 100.000 pascal, pascal is de eenheid van druk). De luchtdruk van de atmosfeer verandert langzaam, zoals te zien is op een barometer. Bij geluid verandert de luchtdruk snel, dat is te meten met een microfoon. De geluidsgolf neemt ook energie met zich mee, maar die energie is heel gering. Geluid wordt vaak afgebeeld als een sinusgolf, maar fysisch gezien is geluid een longitudinale golf, de golfbeweging is in dezelfde richting als de beweging van de energie. De toppen van deze golf zijn de drukmaxima, de dalen van deze golf zijn de drukminima.

Jouw schreeuw zal een menselijk hoorbare trilling golf veroorzaken, met een frequentie tussen 20 Hz en 20 kHz. Dus geen ultrasoon geluid, of hoogfrequent.

Koffie nemen we voor het gemak even voor lief, en stellen dat het is. Water dat warm is bestaat feitelijk uit water moleculen met een bepaalde energie inhoud. Ze bevatten deze energie doordat ze een bepaalde trilling doormaken, hierdoor bewegen ze ook snel. Er is een manier om een object (molecuul, voorwerp, brug etc) met geluid tot beweging te brengen.  Dit gebeurd met de ‘resonantiefrequentie".  

Wat is resonantie (wikipedia):

Resonantie (Latijn: resonare, weerklinken) is een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp zal bij een ander voorwerp resonantie teweegbrengen, als dit voorwerp met de trillingen gaat meetrillen, sterker dan men op grond van de aanstoting zou verwachten (de trilling vindt weerklank). Resonantie kan optreden bij vrijwel elk bestaand object. Bij objecten met een kleine interne demping, zoals bijvoorbeeld een object van metaal of glas, is resonantie sterker dan bij een object met een grote interne demping (zoals hout).

Dus ; bij welke frequentie van golven gaat water trillen ?? 2.4 Ghz. Juist, de GSM frequentie band. Ook gebruikt door de magnetron. (Bedenk dat een mens voor 70% uit water bestaat). Snap je nu ook dat dit bij sommigen mensen wat zorgen baart, die gsm frequentie ?

Conclusie:

Je kan schreeuwen tegen je kopje wat je wilt, warm worden zal hij nooit. Om dat te bereiken moet je dus met de exacte eigen resonantie frequentie van je koffie (en die bestaat uit een samenstelling van alle resonantie frequenties van water en stofjes in het water, koffie extract etc) . Jij kan mest een hoge frequentie met je stembanden, of door te fluiten, maar op 2.4 Ghz.

Extra:

Trilling energie is erg ‘hot’, heel veel bedrijven en instellingen zijn bezig met naar deze manier van energie overdracht, in het bijzonder om draadloos energie () te kunnen verplaatsen. In het praktische gebruik is dit een draadlozen stofzuiger, in militaire zin is dit een energie wapen. Een leuk artikel vond ik op Wetenschappers werken aan draadloze energieoverdracht

Bronnen: www.wikipedia.nl