Polly Translate

Blijft de van de gelijk, wordt de aarde lichter of juist zwaarder. Ik vraag mij dit af omdat we zoveel produceren, met de grondstoffen die we op de aarde aantreffen natuurlijk, maar we verbranden ook zaken, brandstof, afval. Of heeft dit allemaal geen invloed, of niet genoeg, op de van de aarde omdat die massa al zo groot is.


Gelukkig heeft dit alles geen invloed op de van de aarde. Als je iets verbrand onstaan er verbrandingsproducten en hoewel dit gassen zijn hebben deze ook massa. De massa van de verbrandingsprodukten is evengroot als de massa van het oorspronkelijke materiaal. Er gaat dus nooit massa verloren !! Hetzelfde geldt voor alles wat we produceren, ook hierbij blijft de massa balans altijd in evenwicht.  Het is te vergelijken met een schep suiker die je in je koffie doet. De suikerpot is dan wel een schep lichter geworden, maar je koffie is evenveel zwaarder geworden. Er kan dus nooit massa verloren gaan.  De enige manier waarop dit kan als je iets van de weg schiet, zoals b.v. een raket of sateliet, op dat moment zal de aarde een paar honderd kilo minder wegen, maar op de miljarden tonnen die de aarde weegt is dit te verwaarlozen.

***arjen***