31 december 2020

daling niveau vijver door verdamping water

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Wij hebben thuis een vijver. het valt ons op dat het waterniveau vrij snel daalt. Dat betekent dat we iedere week moeten bijvullen. Nu vragen wij ons af: is onze vijver lek of komt het door verdamping. Wie kan mij uitleggen hoe je kunt uitrekenen hoeveel er per tijdseenheid uit een vijver (plas) verdampt?

 


 

Het is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, inval en luchtsnelheid t.p.v. de vijver en natuulijk allemaal uit te rekenen met de formule:

 

 

 

 

 

 

 

Maar op de site : http://www.lenntech.com/calculators/verdamping.htm staat hiervoor een handige calculator

***arjen***