1 januari 2021

schade veroorzaakt door H2S

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

hallo mijn collega en ik zijn op dit moment een nieuw ventelatie systeem aan het in en rwzi instalatie in eindhoven.
ik sta de hele dag bloot aan H2S het is dan wel geen voledig geslote ruimte,maar proef toch na een uur al een apart smaakje in mijn mond en de geur is ook wel erg penetrant.ben na 2 dagen ook ziek naar huis gegaan met migraine verschijnselen ,ben nu 4 dagen verder en aan het werk gegaan en vandaag kreeg ik last van zweetuitbarstingen,en nu ik thuis ben heb ik nog steeds die vieze smaak in mijn mond.ik ben nu een beetje op aan het kijken wat dit nu allemaal is (H2S) en schrik eigenlijk een beetje.ik hoop dat jullie me wat meer kunnen vertellen vriendelijke groet roland slomp

Beste Roland, dit klinkt allemaal niet goed.
Laten we duidelijk zijn over 1 ding : H2S gas concentraties zijn dodelijk, en werkzaamheden waarbij concentraties H2S gas passeren en kunnen opbouwen dienen te gebeuren is een zeer goed geventileerde ruimte, en met behulp van PVM’s (Persoonlijke veiligheids middelen).  Hieronder meer uitleg over H2S. Raadpleeg bij vermoedens altijd een arts en de bedrijfs arts.  Lees meer>>
Via onze zuster website voor de offshore hebben wij hier ook veel mee te maken. www.offshorewerknemers.nl .

 

Over H2S, MAC en PPM waardes:

WATERSTOFSULFIDE – H2S – ZWAVELWATERSTOF

Waterstofsulfide is een giftig, brandbaar en explosief gas met de bekende "rotte eieren" geur.

Echter boven een bepaalde waarde (ca. 100 ppm) ruikt men het gas niet meer omdat dit het zenuwstelsel uitschakelt. Het niet waarnemen van de "rotte eieren" lucht kan dan zorgen voor een vals gevoel van veiligheid, terwijl juist dan het gas in hoge concentraties aanwezig is.

Vanwege het feit dat het zwaarder is dan lucht zal het zich ophopen in pompkamers, leiding-tracées, etc.
Waterstofsulfide komt veel voor in rioleringen en afvalwaterinstallaties, maar ook in veel crudesoorten en geraffineerde producten zoals: stookolie, gasolie, naphtha en benzine’s. Een te hoge concentratie kan directe dood tot gevolg hebben.

De effecten zijn afhankelijk van de duur van blootstelling.


Concentratie Effecten bij de mens

0,1 ppm Geur is waarneembaar.

5,0 ppm Sterke rotte eieren geur.

10 ppm MAC-waarde.

50 ppm Ontsteking en irritatie ademhalingsorganen.

100 ppm Hoesten, onregelmatige ademhaling, slaperigheid. Ernstige irritatie

ogen en ademhalingsorganen. Speeksel/slijm opgeven.Bloedingen met dood tot

gevolg bij blootstelling 8…24 uur

200 ppm Moeilijke ademhaling, lichtschuw. Bloedingen met dood tot gevolg bij

blootstelling 8…24 uur.

250 ppm Traanvorming, vermoeidheid, neuspijn, lichtschuw, moeilijke

ademhaling. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 4…8 uur.

500 ppm Hoesten, haperende ademhaling, hartkloppingen, duizeligheid, hevig

bibberen, ernstige verzwakking. Bloedingen met dood tot gevolg bij

blootstelling 0,5…1 uur.

800 ppm Bewusteloosheid, dood tot gevolg bij blootstelling 0…2 min.

1000 ppm Onmiddellijke bewusteloosheid met dood tot gevolg……………………………..

bron: http://www.hartwig-instruments.com/html/Gasdetectie/gevaarlijkestoffen.html

Over ppm:


De aanduiding ppm wordt gebruikt bij giftige gassen en dampen. Veel voorkomende aanduidingen zijn:
0 – 300 ppm koolmonoxide
0 – 10.000 ppm kooldioxide
0 – 100 ppm zwavelwaterstof
0 – 500 ppm ammoniak
Als voorbeeld nemen we nu zwavelwaterstof. Op de meeste instrumenten is de schaal 0 100 ppm H2S. Het alarm is afgesteld op 10 ppm H2S. Als wij dit omrekenen naar het volume percentage, krijgen wij:
10 ppm  /   1.000.000 ppm    =      X      volume %  /   100 volume %
X    =   10 ppm x 100 volume %  /   1.000.000 ppm  =     0,001 volume %

De uitdrukking in volume percentage kan hier snel tot fouten leiden en daarom gebruiken wij ppm om de concentratie aan te duiden.

Wat moet van de wet?

Er moet gewaarborgd worden dat medewerkers zo weinig mogelijk worden blootgesteld aan schadelijke stoffen, dus ook vluchtige stoffen. Voor de meeste stoffen zijn MAC waarden vastgesteld. Dit is de maximale dosis waaraan medewerkers worden blootgesteld.

MAC-waarde van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen de gezondheid van mensen aantasten. Voorkom daarom dat zij te lang aan deze stoffen worden blootgesteld. Hoe lang de blootstelling precies mag duren, bepaalt u met de Maximaal Aanvaarde Concentratie, ofwel de MAC-waarde.

De MAC-waarde is combinatie van zowel de duur als de concentratie van aanwezige gassen, dampen en stof in de lucht.
De MAC-waarde geeft aan hoe lang uw werknemers aan een bepaalde concentratie van deze stoffen blootgesteld mogen worden.

Voorbeeld : een stof heeft een de MAC-waarde van: MAC-tgg 8 uur, 100 mg/m3.
Dat betekent dat uw werknemers niet langer dan 8 uur blootgesteld mogen worden aan een concentratie van 100 mg/m3 van die stof.
En als de concentratie bijvoorbeeld 50 mg/m3 is? Dan werk je dus op 50% van de MAC waarde, en dat is op zich veilig.
Echter, indien de concentratie hoger is dan 10% van de MAC waarde moet een werkgever altijd maatregelen nemen om de blootstelling verder te beperken, omdat er nog steeds kans op overschrijding is.
Kortom, bij overschrijding van de MAC-waarde moet een werkgever onmiddellijk maatregelen treffen; is de blootstelling hoger dan 10% van de MAC waarde moet een werkgever maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden.

Wat moet er gedaan worden ter risico beperking?
Met de volgende maatregelen kan voorkomen worden dat mensen de MAC-waarde overschrijden:
1)  Vervang de gevaarlijke stof door een ongevaarlijke stof. Of voorkom dat mensen worden blootgesteld aan de gevaarlijke stof.
2)  Voer verontreinigde lucht af.
3)   Beperk de tijd waarin uw werknemers aan de gevaarlijke stof worden blootgesteld. Of beperk het aantal mensen dat aan de stof worden blootgesteld.
4)  Zorg ervoor dat mensen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.