5 januari 2021

legionella

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

heren, ik heb een watervoorraad opgebouwd in de vorm van een gesloten zwarte plastic tank van 350 gallons.
Nou hoor ik van legionella, moet ik een minimale afname hebben om legionella
te controleren?

Verder wil ik een schakeling om een pomp bij laag waterniveau uit te schakelen.

Wie kan mij aan info helpen???


-installaties dienen vrij van legionella te zijn. Legionella-bacteriën ontwikkelen zich voorspoedig bij watertemperaturen tussen de 25 en 55 ˚C. De temperatuur van het – stilstaande – water in boilers en leidingen dient dus lager of hoger te liggen. Door het water te verwarmen op een temperatuur boven de 65 ˚C wordt de kans op legionella-vorming tot 0,1% beperkt.

Lees verder . . . . .

Legionella vormt zich gemakkelijk op een z.g. biofilm bodem en sediment afzettingen. Een biofilm is een soort slijmachtig glad laagje in een tank of leiding. Als er kans is op legionella zijn er een aantal opties om dit tegen te gaan, zoals desinfecterende chemicaliën (chloor, chlooramine, ozon, waterstofperoxide, zilver etc) en UV-straling. Bij een tank van 350 gallon zal de verblijftijd van het water aardig lang zijn, hetgeen ook een ongunstig effect heeft op de vorming van (legionella)bacterien. Een UV lamp is dan de meest voor de hand liggende keuze. Aangezien nadere gegevens ontbreken is hier verder niet zoveel over te zeggen.

Met een simpele vlotterschakelaar is de pomp aan en uit te schakelen. Deze heb je in de vorm van een kegel die je in de tank kunt hangen. Zolang hij op het water drijft in een horizontale positie is het contact gesloten en zodra hij gaat hangen in verticale toestand wordt het contact verbroken. Je ziet deze vlotterschakelaars vaak bij dompelpompen maar ze zijn ook los te bestellen. Andere duurdere opties zijn magneet en benaderings schakelaars.

***arjen***