1 januari 2021

Is de versnelling afhankelijk van de gebruikte massa?

Car photo created by welcomia - www.freepik.com

nl flag
en flag
fr flag
de flag
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

“Is de versnelling afhankelijk van de gebruikte ?”
Ik weet dat de versnelling niet afhankelijk is van de gebruikte massa in het luchtledige. Maar hoe zit het eigenlijk bij het gewone?
Ik heb een taak gekregen voor fysica en ik zou dit moeten weten en theoretisch verklaren. Maar ik heb geen idee hoe ik hieraan moet beginnen.


Het hangt er van af wat je bedoeld. De versnelling van een voorwerp is evenredig met de kracht gedeeld door de massa, zowel hier op als in de ruimte of het luchtledige. In formule vorm F (kracht) = m (massa) * a (versnelling). Het is dus ook veel makkelijker om een roeibootje naar de kant te trekken, dan een olietanker. Dus dezelfde kracht geeft een roeibootje een veel grotere versnelling omdat zijn massa veel kleiner is.

Lees verder . . . . .

De massa van een voorwerp is zowel hier als in de ruimte gelijk, alleen op de aarde krijg je als gevolg van de zwaartekracht een groter van hetzelfde voorwerp. Dus de massa van een voorwerp heeft wel degelijk invloed op de versnelling als je er dezelfde kracht op uitoefend.

Wat jij bedoeld is waarschijnlijk de “val” versnelling als gevolg van de zwaartekracht.  Hier op aarde houdt dat in dat alle voorwerpen een versnelling (a) krijgen van 9,8 meter/sec2. Als de massa (m) toeneemt neemt ook de kracht F (zwaartekracht) toe. De verhouding F/m blijft echter constant en dus blijft a (de versnelling) constant. Als er geen luchtweerstand is valt alles dus even snel. Is er wel luchtweerstand dan heeft dit een veel groter effect op lichte dan op zware voorwerpen, maar een zwaarder voorwerp valt niet sneller omdat zijn gewicht groter is. Zie hier voor het artikel over luchtweerstand, waar het wat uigebreider beschreven is.

***arjen***