31 december 2020

Vermogenberekening warmtewisselaar

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ben op zoek naar een berekening van vermogen van warmtewisselaar.

Temperatuur in 85graden
Temperatuur water uit 70 graden
Doorstroom 3,6M3 / uur
Vraag wat is het vermogen en hoe wordt dit berekend?


Vermogen wordt uitgedrukt in Watt (W) of kiloWatt (kW)  [1 kW = 1000 W]

 

Lees verder . . . . . . . . . .

Nu is vermogen de of arbeid die je in een bepaalde tijd kunt ontwikkelen. Als je heel veel energie of arbeid in een hele korte tijd kunt produceren heb je dus een groot vermogen. Energie of arbeid wordt uitgedrukt in Joules (J) en de tijd wordt uitgedrukt in seconden (s). De hoeveelheid Joules per seconde (J/s) is dus vermogen (W) of in formulevorm W = J / s.    Je mag beide kanten van het = teken natuurlijk vermenigvuldigen met 1000 –> kW = kJ/s of met 1000000 om in mega Watt te rekenen –> MW = MJ/s.

Voor de warmte wisselaar gaan we alles in kW berekenen. De soortelijke warmte van water = 4,2 kJ per kg per graad Celsius [ 4,2 kJ/kg.C]. Je moet dus weten hoeveel kg per seconde er door gaat.  3,6 m3/uur = 3600 liter per uur en als we ervan uitgaan dat 1 liter 1 kg weegt dan is dat dus 3600 kg/uur. Een uur is 3600 seconden dus dat = 3600 kg/ 3600sec = 1 kg/s wat volgens de gegevens 15 graden wordt opgewarmt.

Per graad celsius is 4,2 kJ nodig per kg, dus totaal aan energie per seconde is dat 4,2 x 15 x 1 = 6,3 kJ ; en energie per seconde was vermogen, dus dat is 6,3 kW.

***arjen***