4 januari 2021

Stoomturbine met lage tempratuur

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Graag zou ik informatie willen over stoomturbines bij lagere temperaturen.
Ik ben namelijk met een project bezig maar de maximum haalbare temperatuur is 90 graden.
Nou heb ik niet zoveel verstand van stoomturbines, vloeistoffen en verdampingstemperaturen.

Waar ik aan zit te denken is de vloeistof alcohol die verdampt bij +/- 80 graden celcius.
Ook heeft deze vloeistof minder nodig om het een graad te verwarmen.

Mijn vraag is natuurlijk bijna niet te beantwoorden als je er weinig tot geen naar doet, maar toch hoop ik dat jullie me verder kunnen helpen.


Hoi,

90 graden is wat weinig, maar is wel mogelijk.
Over het algemeen is het zo, dat hoe lager de temperatuur, deste lager het rendement, en deste duurder de installatie.
Dergelijke turbines gebruikt men bij geothermische (aardwarmte) centrales zoals in IJsland etc.

Lees verder,

Bij hydrothermale stroomopwekking zijn watertemperaturen van minstens 100 °C nodig. Hydrothermale installaties waarbij temperaturen van meer dan 150 °C voorkomen kunnen direct voor het aandrijven van turbines worden gebruikt. Deze temperaturen zijn echter lang niet overal beschikbaar. Hierdoor werd aardwarmte op veel plaatsen uitsluitend voor verwarming van gebouwen gebruikt. Ook in Nederland is dit het geval.
Nieuw ontwikkelde "Organic Rankine Cycle"-installaties (ORC) echter temperaturen vanaf 80 °C geschikt voor stroomopwekking. Deze werken met een organisch medium (isopentaan, butaan en ammoniak), dat bij relatief geringe temperaturen verdampt. Deze damp drijft over een turbine de stroomgenerator aan. Een alternatief voor de ORC-methode is de Kalinamethode. Hier worden mengsels van twee stoffen, bijvoorbeeld uit ammoniak en als werkzame stoffen gebruikt.

Genoeg info om op verder te zoeken hoop ik
http://www.energietech.info/restwarmte/th_orc.html

***arjen**