31 december 2020

Gratis water

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

In mijn huis in het buitenland beschikken wij over een put met bron die voortdurend onze tuin en huis van kan voorzien. Dit water moet echter van een van 10 meter worden omhoog gepompt. Dit gebeurt middels een elektrische pomp die onder de oppervlakte van het water hangt. Nu lijkt het aantrekkelijk om dit gratis water veelvuldig te gebruiken. Ik kan echter niet uitvinden hoeveel het kost (KWh) om bijvoorbeeld 1 kubieke meter water 10 meter omhoog te pompen. Kan iemand mij dat vertellen? Bij voorbaat dank


Hallo rv2103,

 

Het water in Portugal is wat schaarser en duurder, dus als je het gratis hebt, moet je het ook gebruiken. Als je één kuub met emmertjes omhoog sjouwt, kost je dat nogal wat energie, en je zit daar om te ontspannen en niet om je in te spannen, dus we gaan (elektrisch)pompen.

Lees verder . . . .

In theorie is de arbeid die je verricht: x  zwaartekracht x hoogte = m . g . h  (Nm = J)
Een kuub = 1000 kg, g = 9,8 m/sec2 en de hoogte = 10 m –>  1000 . 9,8 . 10 = 98 000 J = 98 kJ aan arbeid om 1 kuub water 10 meter omhoog te brengen (als je wilt afvallen is dit wel een goede methode)

De vraag is vervolgens hoeveel kJ er dan in een kWh zit ? Eén Watt = 1 Joule/seconde en 1kW = dus één kJ/sec
Eén uur is 3600 seconden dus, in 1 kWh zit = 1 x 3600 = 3600 kJ aan energie. In theorie kun je dus met 1 kWh -3600 / 98 = 36 kuub water omhoog pompen. Afhankelijk van de pomp heeft deze een rendement van tussen de 40 en 80 %, dus de werkelijke hoeveelheid zal dan ongeveer de helft zijn in het ongunstigste geval.
Het is dus wel aantrekkelijk om je eigen water te gebruiken ! ! ! !

***arjen***