23 mei 2024

By Paulae - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6207772

Hallo, Ik ben op zoek naar de formules die mollier gebruikte om zijn diagram op te stellen.

Het zou de uiteindelijk de bedoeling zijn om bij een gegeven temperatuur de RV te kunnen uitrekenen. Alvast bedankt, een zoekende en ondertussen radeloze student…


Het Mollier (oftewel h-X) diagram is niks anders dan een overzicht van de relatie tussen:

  • -de warmte-inhoud (h) van de lucht.
  • -het vochtigheidsgehalte (X) van de lucht

-de temperatuur en relatieve vochtigheid bij een atmosferische druk van 1013 mbar.

Deze gegevens die door Mollier zijn samengesteld zijn een belangrijk hulpmiddel bij het berekenen van de grootheden voor luchtbehandelings-installaties. Je kunt niet met een formule zoals in jouw vraag de relatieve luchtvochtigheid uitrekenen.De luchtvochtigheid kan bijvoorbeeld bij 20 graden Celcius net zo hoog zijn als bij 50 graden Celcius.

Meer info:

link1 of link2 of link3 of link4 of link5 of link6 

Nog iets over Mollier zelf:

Richard Mollier werd op 30 november 1863 in Triest (Duitsland) geboren en leerde daar tot 1882 aan “das Deutsche Gymnasium.” In Graz en M?nchen studeerde hij wiskunde, natuurkunde en werktuigbouwkunde. Het in 1892 aan de technische hogeschool van M?nchen voorgelegde proefschrift over het warmtediagram is de oorzaak van Molliers wetenschappelijke roeping op het gebied van thermodynamica. In 1896 vond de benoeming aan de universiteit van G?ttingen tot professor in de toegepaste natuurkunde en werktuigkunde plaats, in 1897 accepteerde Mollier het aanbod om in Dresden te komen werken. Met het in 1904 in het tijdschrift van de VDI (Verein Deutscher Ingenieure) gepubliceerde “Nieuwe diagram van de technische warmteleer” gaf hij de ingenieurs een hulpmiddel in handen, waarvan de betekenis voor de ontwikkeling van de warmtekrachtmachine spoedig kenbaar werd. Mollier zette zich voortdurend in, om zijn “Nieuwe tabellen en diagrammen voor waterdamp” te verbeteren en aan de nieuwste stand der techniek aan te passen. Dit werk werd in alle vak- en handboeken overgenomen en is zodoende gemeengoed voor ingenieurs in de hele wereld.

Mollier was ook actief op het gebied van vergassings- en verbrandingsprocessen en hield zich met stoommachines, verbrandingsmotoren en koelinstallaties bezig. Hoorcolleges en praktische colleges in het vakgebied van thermodynamica, hydraulica, koudemachines, kinematica en gasmotoren vestigden zijn reputatie als hoogleraar. Veel problemen liet Mollier door zijn assistenten bestuderen en kende hen het auteursrecht toe. In het jaar 1928 ontving hij de hoogste onderscheiding van de VDI, de Grashof-gedenkpenning. Het grootste eerbetoon was wel het besluit op het thermodynamicacongres van 1923 in Los Angeles, om alle diagrammen, die met ??n co?rdinaat de warmte-energie weergeven, naar Richard Mollier te noemen.

In 1931 ging Mollier met pensioen. Enkele jaren later, op 13 maart 1935, stierf hij op 72 jarige leeftijd in Dresden.

Orgineel artikel:  1 september 2005 23:44