Over NW.nl

Het hoe en waarom.

Deze site is in 2002 ontstaan uit een tekort aan simpele informatie over het hoe, het wat en het waarom van allerhande zaken. De onderwerpen zullen alles omvatten wat er zoal in het leven tegen gekomen word aan zaken om je heen. De spullen en middelen die we allerdaags gebruiken, en veelal voor lief nemen. Maar HOE WERKT DAT NU ?

De doelgroep is bovenbouw basis onderwijs & onderbouw voortgezet onderwijs.

Denk daarbij vooral aan vragen zoals :
GAAT TOCH VAN BOVEN NAAR BENEDEN ? WAT ZIJN STERREN ? HOE WERKT EEN BATTERIJ ? WAAROM GAAT EEN KAARS OP ? WAAROM KUNNEN Jumbo’s VLIEGEN , ZE ZIJN ZO GROOT ! HOE KOMEN DIE BUBBELTJES IN COLA ? HOE WERKT EEN BALPEN ?

En nog veel meer. De Weetjes en Watjes veel besproken en gediscussieerd tijdens avonden en verjaardagen dus enkel met wat meer achtergrond informatie. Maar waar vind je nu wat waar is, of waar kan je dat vragen ? JUIST ! Bij Natuurwetenschappen.NL.

Organisatie.

Natuurwetenschappen.nl is een particulier non-profit initiatief met geen ander doel dan informatief te zijn voor de Nederlands gemeenschap. Wij pretenderen niet alle antwoorden te weten en streven dit ook niet na. De inhoud van de website betreffende tekst en informatie wordt constant met zorgvuldigheid bekeken maar is geen garantie
dat deze geen fouten vertoont.

Disclamer.

NATUURWETENSCHAPPEN.NL EN HAAR INITIATIEF NEMERS ACCEPTEREN GEEN ENKELE AANSPRAKENLIJKHEID VOOR DE CORRECTHEID VAN DE GEGEVENS OF DE TEKSTEN GEPLAATST DOOR HAAR GEBRUIKERS. HET GEBRUIK VAN INFORMATIE GEVONDEN OF AFKOMSTIG VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO.  WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR ARTIKELEN NIET TE PLAATSEN, TE VERANDEREN OF GEHEEL TE VERWIJDEREN ZONDER DE AUTEUR DAARVAN OP DE HOOGTE TE HOUDEN.

Bron vermeldingen.

In de artikelen van Natuurwetenschappen.nl wordt ook veel gebruik gemaakt van openbare bronnen
te vinden op het internet, of in tijdschriften en kranten. Wanneer mogelijk zal altijd een bron vermelding terug te vinden zijn wanneer informatie in welke vorm dan ook wordt overgenemen. In het geval dat Natuurwetenschappen.nl met betrekking hiertoe in gebreken is geleven is een vermelding van het artikel url  in een e-mail aan info -at- @natuurwetenschappen.nl samen met het bezwaar genoeg om voor ons te corrigeren.

Privacy

Natuurwetenschappen.nl  zullen nooit uw gegevens aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u tenzij wij daar
gerechtelijk tot verplicht worden gesteld. Ten aanzien van het gebruik van Google website analyse software zijn wij tevens verplicht onderstaande verklaring te ondersteunen; Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te
nemen op info at natuurwetenschappen.nl.

Natuurwetenschappen.nl, 20-02-2002.

De Webmasters
Remon van Gijn & Martin van Gijn

No tags for this post.