gisting

Gisting

Gisting Weet iemand informatieve en duidelijke sites over brood gisting? Die iemand zit hier, wijngisting…

Gistcellen

Dominique: GistcellenSorry vraag was niet volledig.Zetten gistcellen glucose in ana?roob milieu volledig om naar CO2?…